Onze visie

Omgevingszorg integreert en activeert

Wij willen iedereen van dienst zijn in de langdurige zorg, die mensen met dementie wil ondersteunen. Zodat zij zich thuis voelen, zichzelf zijn en kunnen doen wat zij gewend zijn.

Een steunende omgeving bestaat uit:

Een woonomgeving met een herkenbare inrichting waar mensen met dementie zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven

Een persoonsgerichte en belevingsgerichte benadering die gedeeld wordt met familie en naasten

Een dagritme met afwisseling van activiteit en rust en gezellige herkenbare maaltijden

Omgevingszorg integreert actuele kennis over dementie met persoonsgerichte en belevingsgerichte zorg in de woonomgeving en op de werkplek

Wij bieden een totaalaanpak. We kunnen de afstand overbruggen tussen visie en strategie en de dagelijkse gang van zaken in de woonomgeving.

Medewerkers en familie hebben elkaar nodig om de juiste nabijheid te kunnen bieden in deze levensfase. Familie is een belangrijke partner die met hun emotionele betrokkenheid kennis en waarde kan toevoegen. Deze combinatie  maakt persoonsgerichte zorg compleet.

Omgevingszorg richt zich op de samenhang van alle omgevingsaspecten die invloed hebben op de mogelijkheden en activering van mensen met dementie. Herkenbaarheid, zichtbaarheid, voorspelbaarheid zijn kernbegrippen die richting geven aan de dag in een steunende omgeving. Het raakt het primaire proces bij de werkprocessen, het dagritme, de dagbesteding, de communicatie en de organisatie als geheel.

We leren alle betrokkenen de gunstige en ongunstige omgevingsfactoren herkennen op de eigen huiskamer, in de logistiek van het werk, in het gebouw en de inrichting, in de begeleiding en communicatie,  in de activiteiten en het dag-nachtritme.

Omgevingsleren op de werkplek

Medewerkers nemen de hele dag beslissingen in voorspelbare en onvoorziene situaties met hun cliënten. Persoonsgericht en belevingsgericht handelen vraagt om het loslaten van routines, werkwijzen en overtuigingen. Door observatie  en reflectie van dagelijkse situaties gaan medewerkers anders kijken, anders denken en anders doen.

Medewerkers leren verschil te maken in zorgen, begeleiden of regie nemen afhankelijk van de cliënt in deze situatie, op dit moment, in deze omgeving. Persoonsgerichte zorg en begeleiding van cliënten in samenspraak met familie vraagt meer van de sociale en emotionele vaardigheden als persoon. Medewerkers voelen zich meer bekwaam, werken alert en preventief omdat ze zien welke prikkelbronnen onrust kunnen geven. Medewerkers worden zich bewuster van hun oordelen en overtuigingen en regisseren de dag. Hun competentie neemt toe, gebaseerd op kennis, logisch redeneren, intuïtie en empathie.

Er is direct de mogelijkheid om samen met het team te werken aan veranderingen en andere inzichten. Het team als geheel durft op elkaar te vertrouwen en maakt gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.

Eigen medewerkers met verschillende functies worden opgeleid tot coach en borgen de veranderingen op lange termijn.

Bronnen:

We reiken een referentiekader aan dat onder andere zijn oorsprong vindt in:

  • de wetenschappelijke inzichten m.b.t. dementie, bouw en inrichting van het Dementia Services Development Centre, University of Stirling, Iris Murdoch Building, Schotland
  • kennis over hersenen en gedrag van mensen, ouderen en mensen met dementie: Erik Scherder, René Kahn, Eddy van der Zee, Hans van Dam, Anneke van der Plaats, Huub Buijssen, Bruce Perry,  Diana Kerr, June Andrews en anderen
  • de persoonsgerichte benadering van Tom Kitwood in zijn boek “Dementia reconsidered, the person comes first” stelt de persoon op de 1e plaats en op de 2e plaats komt de ziekte
  • de belevingsgerichte benadering ontwikkeld door Naomi Feil, beschreven in het boek “Validation”